Przetargi, zapytania ofertowe

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.47.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.152.725,27 zł brutto  - informację zamieszczono dnia 10.09.2021 r. godz. 10.20 

Pliki do pobrania