Komunikaty

2021-05-06 10:04:47
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 10, 11, 12 maja 2021 r.  w godz. 8.00 – 19.00  będą prowadzone roboty związane z układaniem nowej nawierzchni  na drodze powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka. W związku z tym droga ta  będzie zamknięta dla ruchu w w/w  terminie na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa - Grybów.
Zobacz więcej