Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.36.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-16 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 564.919,32 zł brutto - informację zamieszczono dnia 16.07.2021 r. godz. 9.12.

Pliki do pobrania

odpowiedzi na pytania 13.07.2021r. Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar: 0.09 Mb    Typ: pdf
SWZ-PZD-ZAM.261.36.2021.WB Rozmiar: 0.41 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 4 - dokumentacja techniczna Rozmiar: 4.90 Mb    Typ: zip
Zał nr 5 - Wykaz robót Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.34 Mb    Typ: pdf