Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.37.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-16 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.557.580,37 zł brutto w tym na zamówienie podstawowe kwotę w wysokości 1.200.010,51 zł brutto oraz na zamówienie objęte opcją kwotę w wysokości 357.569,86 zł brutto - informację zamieszczono dnia 16.07.2021 r. godz. 12.13.

Pliki do pobrania

odpowiedzi na pytania 13.07.2021r. Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
SWZ-PZD-ZAM.261.37.2021.WB Rozmiar: 0.41 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 4 - dokumentacja techniczna Rozmiar: 6.83 Mb    Typ: zip
Zał nr 5 - Wykaz robót Rozmiar: 0.02 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.36 Mb    Typ: pdf