Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.662.924,00 zł brutto w tym na zamówienie podstawowe kwotę w wysokości 1.125.450,00 zł brutto oraz na zamówienie objęte opcją kwotę w wysokości 537.474,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 14.07.2021 r. godz. 10.22.

Pliki do pobrania

odpowiedzi na pytania 08.07.2021r. Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
Zmiana SWZ z dnia 05.07.2021 Rozmiar: 0.07 Mb    Typ: pdf
Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar: 0.09 Mb    Typ: pdf
SWZ-PZD-ZAM.261.33.2021.WB Rozmiar: 0.37 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 4 - dokumentacja techniczna Rozmiar: 5.55 Mb    Typ: zip
Zał nr 5 - Wykaz robót Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.34 Mb    Typ: pdf