Przetargi, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.38.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-09 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 59.962,50 zł brutto - informację zamieszczono dnia 09.07.2021 r. godz. 10.08

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar: 0.09 Mb    Typ: pdf
SWZ — PZD-ZAM.261.38.2021.WB Rozmiar: 0.37 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
zał nr 1a - WWER Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: xls
Zał nr 5 - Wykaz usług Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.26 Mb    Typ: pdf