Przetargi, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1512K Krynica: ul. Pułaskiego - Tylicz

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-29 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 89.298,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 29.03.2021 r. godz. 10.15.

Pliki do pobrania

Specyfikacja warunków zamówienia Rozmiar: 0.32 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
zał nr 1a - WWER Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: xls
Zał nr 4 - Wykaz usług Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 5 - Wykaz osób Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wzór umowy Rozmiar: 0.23 Mb    Typ: pdf