Przetargi, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1542K Łącko – Naszacowice

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.45.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  

111.111,12 zł brutto informację zamieszczono dnia 23.07.2021 r. godz. 10.08.

Pliki do pobrania

SWZ — PZD-ZAM.261.45.2021.SC Rozmiar: 0.33 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
zał nr 1a - WWER Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: xls
Zał nr 5 - Wykaz usług Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.12 Mb    Typ: pdf