Przetargi, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa (etap II)

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.29.2021.WB
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-06-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 158.147,59 zł brutto - informację zamieszczono dnia 08.06.2021 r. godz. 10.16.

Pliki do pobrania

SWZ — PZD-ZAM.261.29.2021.WB Rozmiar: 0.34 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
zał nr 1a - WWER Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: xls
Zał nr 5 - Wykaz usług Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.24 Mb    Typ: pdf