Przetargi, zapytania ofertowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna ul. Szczawnicka

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.39.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-20 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.435.540,63 zł brutto w tym na zamówienie podstawowe kwotę w wysokości 1.093.581,93 zł brutto oraz na zamówienie objęte opcją kwotę w wysokości 341.958,70 zł brutto - informację zamieszczono dnia 20.07.2021 r. godz. 10.11.

Pliki do pobrania

odpowiedzi na zapytania 15.07.2021r. Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
Odpowiedzi na zapytanie 13.07.2021r. Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
Ogłoszenie nr 2021_BZP 00104643_01 Rozmiar: 0.09 Mb    Typ: pdf
SWZ-PZD-ZAM.261.39.2021.SC Rozmiar: 0.37 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
zał nr 1a - arkusz cenowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: xls
Zał nr 4 - Dokumentacja techniczna Rozmiar: 31.85 Mb    Typ: zip
Zał nr 5 - Wykaz robót Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.35 Mb    Typ: pdf