Przetargi, zapytania ofertowe

Przebudowa rowów odwadniających drogę powiatową nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-08-20 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 373.851,12 zł brutto, w tym część I - 200.849,16 zł, część II - 173.001,96 zł,  - informację zamieszczono dnia 20.08.2021 r. godz. 12.22 

Pliki do pobrania