Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno

2021-06-30 13:19:57

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej

2021-06-25 14:45:15

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.32.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-05 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa

2021-07-01 15:53:02

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.36.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-16 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I) - III postępowanie

2021-06-25 09:53:34

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.35.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-02 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości

2021-06-20 22:56:22

Szczegóły postępowania Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 80.000,00 zł brutto, w tym część I - 40.000,00 zł, część II - 40.000,00 zł, - informację zamieszczono dnia 28.06.2021 r. godz. 10.28.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.31.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-06-28 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1504 K, 1566 K, 1564 K, 1560 K, 1555 K, 1548 K (etap II) - II postępowanie

2021-05-26 12:26:13

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.27.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-06-04 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa (etap I)

2021-05-26 09:47:56

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.28.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-06-07 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa (etap II)

2021-05-26 11:13:16

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.29.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-06-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I) - II postępowanie

2021-05-20 15:13:06

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.26.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-05-28 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia dróg powiatowych

2021-04-30 12:19:56

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.25.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-05-07 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami).
Czytaj więcej