Przetargi, zapytania ofertowe

Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1504 K, 1566 K, 1564 K, 1560 K, 1555 K, 1548 K (etap II) - II postępowanie

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.27.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-06-04 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 294.462,00 zł brutto, w tym część I - 39.114,00 zł, część II - 69.741,00 zł, część III - 49.077,00 zł, część IV - 136.530,00 zł - informację zamieszczono dnia 04.06.2021 r. godz. 10.05.

Pliki do pobrania

Inf. o wyborze oferty art. 253. ust. 2 PZP Rozmiar: 0.21 Mb    Typ: pdf
Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar: 0.12 Mb    Typ: pdf
SWZ — PZD-ZAM.261.27.2021.SC Rozmiar: 0.31 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 5 - Wykaz usług Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.02 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - Wzór umowy Rozmiar: 0.19 Mb    Typ: pdf