Przetargi, zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.41.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal) 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 187.499,99  zł brutto, w tym część I - 99.999,99 zł, część II - 87.499,99 zł,  - informację zamieszczono dnia 13.07.2021 r. godz. 10.16 

Pliki do pobrania