Przetargi, zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.32.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-05 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal) 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 187.499,99  zł brutto, w tym część I - 99.999,99 zł, część II - 87.499,99 zł,  - informację zamieszczono dnia 05.07.2021 r. godz. 10.18 

Pliki do pobrania

Zał nr 4a - Karty osuwiskowe Rozmiar: 7.14 Mb    Typ: zip
Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar: 0.10 Mb    Typ: pdf
SIWZ—PZD-ZAM.261.32.2021.WZ Rozmiar: 0.33 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 5 - Wykaz usług Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 6 - Wykaz osób Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 7 - wzór umowy Rozmiar: 0.22 Mb    Typ: pdf