Przetargi, zapytania ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.43.2021.SC
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-08-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Pliki do pobrania

Zmiana SWZ z dnia 19.08.2021 Rozmiar: 0.77 Mb    Typ: pdf
odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2021 Rozmiar: 0.79 Mb    Typ: pdf
SWZ_PZD-ZAM.261.43.2021.SC Rozmiar: 0.38 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 1a - Arkusze cenowe Rozmiar: 0.43 Mb    Typ: xls
Zał nr 2 - Wzór oświadczenia JEDZ Rozmiar: 0.20 Mb    Typ: doc
Zał nr 3 - Instrukcja do JEDZ Rozmiar: 1.19 Mb    Typ: pdf
Zał nr 4a - Zasady odśnieżania Rozmiar: 0.15 Mb    Typ: pdf
Zał nr 4b - Specyfikacja techniczna Rozmiar: 0.20 Mb    Typ: pdf
Zał nr 5 - Wzór umowy Rozmiar: 1.34 Mb    Typ: pdf