Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2021 rok - Remont drogi powiatowej „Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (Ulica Bez Nazwy)” Nr 1575 K

Remont drogi powiatowej „Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (Ulica Bez Nazwy)” Nr 1575 K w miejscowości Grybów w km 7+260 – 7+610, 7+740 – 7+870 oraz 9+340 – 9+660

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej „Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (Ulica Bez Nazwy)” Nr 1575 K w miejscowości Grybów w km 7+260 – 7+610, 7+740 – 7+870 oraz 9+340 – 9+660.

Całkowita wartość zadania: 1 223 196,26 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa: 802 944,00 zł

Zakres robót: 

  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni – frezowanie,
  • Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem
  • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej i podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją asfaltową