Przetargi, zapytania ofertowe

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie

Nr sprawy
PZD - ZAM.261.10.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-03-25 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 696.910,92 zł brutto - informację zamieszczono dnia 25.03.2021 r. godz. 10.08.

Pliki do pobrania