Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w km 10+565 – 11+482 drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.20.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-05-12 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.361.534,85 zł brutto - informację zamieszczono dnia 12.05.2021 r. godz. 12.02.

Pliki do pobrania