Przetargi, zapytania ofertowe

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa oraz nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.7.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-03-19 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 711.345,62 zł brutto - informację zamieszczono dnia 19.03.2021 r. godz. 10.11.

Pliki do pobrania

* Rozmiar: 0.00 Mb    Typ: docx