Postępowania, zapytania ofertowe

Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – część I

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.60.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-04 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 540.000,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 04.10.2021 r. godz. 10.25

Pliki do pobrania