Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marcinkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.59.2022.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-09-26 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
...

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia ofety Rozmiar: 0.24 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz oferty Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 2 - Wzór umowy Rozmiar: 0.21 Mb    Typ: pdf
Zał nr 3 - Dokumentacja projektowa Rozmiar: 2.41 Mb    Typ: zip