Przetargi, zapytania ofertowe

Dostawa barier i poręczy drogowych

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.6.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 215.000,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 12.03.2021 r. godz. 10.10

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 215.000,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 12.03.2021 r. godz. 10.10

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Pliki do pobrania