Przetargi, zapytania ofertowe

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.3.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-10 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub e-mailem) na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136, pokój nr 13., e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
...

Pliki do pobrania