Postępowania, zapytania ofertowe

Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.5.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-01 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
...

Pliki do pobrania