Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja budynku administracyjnego w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.66.2022.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-10-31 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
...

Pliki do pobrania