Fundusz Leśny - Lasy Państwowe

Modernizacja drogi powiatowej 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I - w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II - w km od 10+535 do km 10+800

Nazwa zadania: Modernizacja drogi powiatowej 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II - w km od 10+535 do km 10+800Zadanie real ...

Nazwa zadania: Modernizacja drogi powiatowej 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II - w km od 10+535 do km 10+800

Zadanie realizowane w ramach FUNDUSZU LEŚNEGO (Nadleśnictwo Piwniczna)

Dofinansowanie w ramach Funduszu: 4 887 596,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Funduszu: 2 443 800,00 zł

Okres realizacji: IX - XI 2023

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach Inwestycji objętej dofinansowaniem przewiduje wymianę konstrukcji jezdni na odcinku 1,83 km oraz na 3 zatokach autobusowych, remont chodnika na odcinku 260 mb, budowę 2 bezpiecznych przejść dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe.