Postępowania, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.50.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-17 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.298.527,91 zł brutto - informację zamieszczono dnia 17.09.2021 r. godz. 10.15.

Pliki do pobrania