Postępowania, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów - Przysietnica - Barcice

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.54.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-21 14:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.782.589,80 zł brutto - informację zamieszczono dnia 21.09.2021 r. godz. 14.04

Pliki do pobrania