Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i RemontówOkreślenie stanowiska: stanowisko urzę ...

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

w Referacie Inwestycji i Remontów

Określenie stanowiska: 

stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów                                               

Liczba wolnych stanowisk:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. (włącznie) w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136 — pokój nr 13 (Sekretariat, dziennik podawczy) lub przesłać pod adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz.

Prosimy o dopisek na kopercie: „Konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów”.

Możliwe jest również przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. W takim przypadku dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Pozostałe informacje w załączniku. 

Pliki do pobrania