Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowychNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa ...

Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu reprezentowany przez Dyrektora mgr inż. Adama Czerwińskiego, adres siedziby: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, kontakt mailowy: biuro@pzd.nowy-sacz.pl telefoniczny: (48 18) 442 64 88; 442 74 14 jest jednostką budżetową samorządu powiatowego realizującą zadania ustawowe zarządu drogi wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: g.sliwa@pzd.nowy-sacz.pl, telefonicznym: (48) 18 442 40 75
 3. podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. odbiorcą danych osobowych może być Powiat Nowosądecki lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych lub inni administratorzy realizujący obowiązki ustawowe;
 6. w przypadkach prawnie uzasadnionych może wystąpić obowiązek przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.
 7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
 8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a od powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Komunikat o zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 23 - 24 i 27 listopada 2022 r. (czwartek - piątek i poniedziałek) w godz. 8:00-16:00 będą prowadzone prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna.

2023-03-20 11:00:00

Zobacz więcej
Komunikat o zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 13 marca do 31 maja 2023 r. będą prowadzone prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa. W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku w km 0+010 ÷ 0+275 (od skrzyżowania z DW nr 969 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną prowadzącą do ulicy Nadbrzeżnej).

2023-03-10 12:00:00

Zobacz więcej
Komunikat o zamknięciu drogi nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniu 22.03.2023 r. (środa) w godz. 9:00 - 14:00 będą prowadzone prace związane z remontem drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa.

2023-03-16 14:00:00

Zobacz więcej