Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.21.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-30 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 44.280,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 30.04.2021 r. godz. 10.04.

Pliki do pobrania