Przetargi, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice w km 4+910 wraz z dojazdami

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.5.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-18 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 27.433,92 zł brutto - informację zamieszczono dnia 18.03.2021 r. godz. 11.15.

Pliki do pobrania