Postępowania, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego w km 6+840 drogi powiatowej nr 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne wraz z dojazdami

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.70.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-10-21 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 70.552,80 zł brutto - informację zamieszczono dnia 21.10.2021 r. godz. 10.27.

Pliki do pobrania