Postępowania, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1544 K Chemiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2024.JK
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2024-04-11 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
...

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz oferty Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 2 - Wzór umowy Rozmiar: 0.13 Mb    Typ: pdf
mapa poglądowa DP 1544 Rozmiar: 7.80 Mb    Typ: pdf