Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa (etap II)

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.29.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-06-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 158.147,59 zł brutto - informację zamieszczono dnia 08.06.2021 r. godz. 10.16.

Pliki do pobrania