Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia dróg powiatowych

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.25.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-05-07 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami).
Szczegóły postępowania

Pliki do pobrania