RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka, Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka, Powiat NowosądeckiCałkowity koszt realizacji zadania: 6 924 237,84 złDo ...

Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 6 924 237,84 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 3 449 530,00 zł

Okres realizacji: III 2024 – IV 2025

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę drogi na odcinku 1,940 km polegająca na przebudowie jezdni, budowie chodników, przebudowie przepustów, budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budowie doświetlonego przejścia dla pieszych wraz z budową oznakowania aktywnego.

Tagi: 2024