Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575 K

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.22.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-05-11 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4.639.270,77 zł brutto - informację zamieszczono dnia 11.05.2021 r. godz. 10.14.

Pliki do pobrania