Postępowania, zapytania ofertowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.67.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 700.000,00 zł brutto, w tym na część I - 600.000,00 zł, część II - 100.000,00 zł,  - informację zamieszczono dnia 13.10.2021 r. godz. 10.28 

Pliki do pobrania