Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km 0+000 - 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km 0+000 - 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołoweZadanie realizowane w ra ...

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km 0+000 - 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie w ramach Programu 16 920 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 24 247 248,02 zł

Okres realizacji: 2023 - 2025

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach Inwestycji objętej dofinansowaniem przewiduje  przebudowę i rozbudowę podbudowy, jezdni i poboczy oraz elementów odwodnienia drogi  na łącznym odcinku 4,50 km wraz odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe tj. umocnienia siatkowo-kamienne, mury oporowe i skarpy od strony potoku Łubinka.