Przetargi, zapytania ofertowe

Usunięcie i pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych

2023-11-22 10:31:31

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.56.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-11-29 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Dostawa ciągnika rolniczego

2023-11-17 13:13:44

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.54.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-11-29 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne w miejscowościach Wronowice i Żbikowice, Powiat Nowosądecki

2023-10-17 16:10:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.53.2023.WB
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-12-15 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

2023-11-15 07:18:36

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.55.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-11-30 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka, Powiat Nowosądecki

2023-10-16 16:40:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.52.2023.WB
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-12-15 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne-Gostwica na odcinku I-w km od 0+015 do km 0+780, na odcinku II–w km od 0+894 do km 1+802 w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa, Powiat Nowosądecki

2023-10-12 16:18:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.51.2023.WB
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-11-03 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)

2023-09-25 09:32:48

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-10-02 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Dostawa samochodu ciężarowego wywrotki

2023-09-29 18:12:59

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.24.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-10-09 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok – Szczereż w km 1+553 – 1+810

2023-09-21 16:40:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.49.2023.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-10-06 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowości Klęczany

2023-09-07 15:44:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.47.2023.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-09-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej