Postępowania, zapytania ofertowe

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna: ul. Polna - Złockie w km 2+964 do 3+197

2024-06-21 12:25:24

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2024.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-07-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa doświetlonych przejść dla pieszych

2024-06-10 15:04:10

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.42.2024.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-06-27 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1544 K Chemiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie

2024-06-10 14:08:11

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.44.2024.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2024-06-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km 1+605 – 2+023

2024-06-06 21:49:26

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.45.2024.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-06-21 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w miejscowości Paszyn

2024-06-05 07:21:26

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.39.2024.SC
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-07-04 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w miejscowościach Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725

2024-05-29 16:34:33

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.38.2024.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-06-28 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1521 K, 1571 K, 1577 K

2024-05-09 13:25:57

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.36.2024.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2024-05-17 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Wykonanie operatów szacunkowych

2024-05-24 10:46:18

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.37.2024.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2024-06-03 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice w km 0+082 – 0+313 w m. Łącko

2024-04-05 16:54:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.34.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-04-26 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1544 K Chemiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie

2024-04-04 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2024.JK
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2024-04-11 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej