Przetargi, zapytania ofertowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w km 2+763 do 3+197 w m. Jastrzębik

2023-06-02 17:03:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.28.2023.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-06-19 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi - etap I

2023-06-02 16:46:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.27.2023.Wz
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-06-19 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa wraz z dojazdami

2023-05-17 16:22:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.26.2023.WB
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-06-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część II)

2023-05-17 12:12:32

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.25.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-06-02 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

2023-04-28 09:40:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.23.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-05-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1551 K, 1576 K, 1543 K, 1573 K

2023-03-05 11:46:44

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.22.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-05-08 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad

2023-04-25 16:01:19

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.21.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-05-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa -Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami

2023-04-25 12:51:29

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.20.2023.SC
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-05-22 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część I)

2023-03-22 15:31:23

PZD-ZAM.261.16.2023.WZ

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.18.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-05-04 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej 1543 K Czarny Potok – Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż, Powiat Nowosądecki

2023-04-25 12:47:21

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.19.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-05-19 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej