Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – część 1 i 32

2022-11-25 21:03:24

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.75.2022.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-12-05 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

2022-10-20 19:12:40

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.71.2022.WB
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-11-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice

2022-10-21 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.70.2022.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-11-25 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice

2022-10-21 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.65.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-11-07 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja budynku administracyjnego w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi

2022-10-24 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.66.2022.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-10-31 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Czytaj więcej
Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

2022-10-20 19:12:40

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.62.2022.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-11-08 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)

2022-10-11 13:35:33

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.63.2022.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-10-19 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Wykonanie oznakowania poziomego – montaż punktowych elementów odblaskowych – w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec

2022-09-28 14:36:11

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-10-06 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Czytaj więcej
Modernizacja mostów w ciągu dróg powiatowych nr 1519 K oraz 1576 K

2022-09-27 17:10:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.61.2022.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-10-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole Górowa w miejscowości Lipnica Wielka

2022-09-16 18:47:26

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.58.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-09-26 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej