Dostawa materiałów do poziomego oznakowania dróg

2023-03-07 13:28:10

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.15.2023.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-27 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa grysów.

2023-03-07 13:28:10

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.14.2023.SC
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-16 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa emulsji asfaltowej

2023-03-07 11:56:32

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.13.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-15 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa znaków drogowych

2023-03-06 08:53:18

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-14 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1533 K, 1516 K, 1565 K, 1563 K, 1543 K

2023-03-05 11:46:44

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.11.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-03-13 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawę barier i poręczy drogowych

2023-02-26 20:04:42

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.6.2023.SC
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka wraz z odwodnieniem i przebudową 3 przepustów

2023-02-26 20:04:42

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.9.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-03-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska nr 35112 oraz odbudowy drogi powiatowej nr 1504K Ropa-Wawrzka-Florynka wraz z przepustem w miejscowości Florynka

2023-03-01 17:06:04

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.10.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-03-09 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w km 2+346 – 2+651 drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie

2023-02-24 12:09:01

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.7.2023.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-03-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

2023-02-23 12:00:20

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.5.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-01 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej