Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz -Wojnarowa -Wilczyska na odcinku I- w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II- w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka, Powiat Nowosądecki

2022-05-13 15:09:46

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.31.2022.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-06-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Rozbudowa drogi powiatowej 1518 K Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka, Powiat Nowosądecki

2022-05-05 12:24:47

szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.29.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-05-27 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Przebudowa rowów wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1565K Niecew – Podole Górowa w km 1+632 – 1+714

2022-04-14 09:33:01

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.27.2022.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-04-29 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Dostawa materiałów do poziomego oznakowania dróg

2022-04-14 09:33:01

szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.25.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-04-27 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

2022-04-08 14:31:20

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.24.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-04-28 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w km od 4+450 do km 12+800 oraz 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa, Powiat Nowosądecki

2022-03-31 14:19:27

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.20.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-04-25 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowości Kunów

2022-03-31 12:39:31

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.23.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-04-15 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowościach: Gołkowice Górne i Łącko

2022-03-24 08:09:47

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.22.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-04-01 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Dostawa emulsji asfaltowej

2022-03-22 14:26:10

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.21.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-31 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Dostawa ciągnika rolniczego

2022-03-18 14:42:46

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.10.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-03-28 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej