Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1540K Łącko - Wola Kosnowa w miejscowości Zagorzyn

2023-09-04 15:50:18

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.46.2023.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-09-19 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi dojazdowej (wewnętrznej) do Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach

2023-08-31 16:10:09

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.45.2023.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-09-15 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina w km 0+365 - 0+649 w m. Nawojowa

2023-08-04 12:56:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.41.2023.WB
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-09-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 20+595 - 21+589 w m. Florynka i Binczarowa

2023-08-03 16:05:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.40.2023.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-08-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w m. Jastrzębik - Etap I

2023-08-04 12:08:33

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.42.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-08-21 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka

2023-08-01 17:05:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.39.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-08-17 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024

2023-08-01 09:15:53

Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.29.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-09-01 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz z skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne

2023-07-28 17:30:03

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.37.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-08-18 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz z skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883K w miejscowości Żegiestów

2023-07-28 17:30:03

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.38.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-08-14 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych

2023-07-27 16:50:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.36.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-08-11 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej