Przetargi, zapytania ofertowe

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa w miejscowości Łyczana

2024-02-28 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.26.2024.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-14 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyna - Naszacowice w km 12+575 - 13+330

2024-02-27 11:56:15

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.24.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa Grybów: ul. Bez Nazwy w km 0+810 - 1+610

2024-02-27 11:56:15

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.23.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-13 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa materiałów do poziomego oznakowania dróg

2024-02-25 07:52:06

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.21.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2024-03-05 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w m. Chomranice

2024-02-27 11:56:15

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.22.2024.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa grysów -

2024-02-25 07:55:20

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.20.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2024-03-04 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1564 K Korzenna – Jasienna – Przydonica w m. Przydonica

2024-02-22 08:19:44

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.19.2024.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1565K Niecew - Podole Górowa w miejscowości Podole Górowa w zakresie budowy chodnika z robotami towarzyszącymi

2024-02-20 16:56:38

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.18.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-06 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna ul. Polna Złockie w km od 4+508 do 4+869 w m. Złockie

2024-02-14 10:07:25

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.15.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-01 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w km 2+100 – 2+360 w miejscowości Koniuszowa

2024-02-07 09:13:47

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.14.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-23 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej