Przetargi, zapytania ofertowe

Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

2023-03-29 00:00:00

PZD-ZAM.261.17.2023.WZ

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.17.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-04-19 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część I)

2023-03-22 15:31:23

PZD-ZAM.261.16.2023.WZ

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.16.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-04-06 10:15
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa materiałów do poziomego oznakowania dróg

2023-03-07 13:28:10

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.15.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-27 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa grysów.

2023-03-07 13:28:10

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.14.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-16 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa emulsji asfaltowej

2023-03-07 11:56:32

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.13.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-15 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa znaków drogowych

2023-03-06 08:53:18

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-14 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1533 K, 1516 K, 1565 K, 1563 K, 1543 K

2023-03-05 11:46:44

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.11.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-03-13 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka wraz z odwodnieniem i przebudową 3 przepustów

2023-02-26 20:04:42

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.9.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-03-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawę barier i poręczy drogowych

2023-02-26 20:04:42

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.6.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska nr 35112 oraz odbudowy drogi powiatowej nr 1504K Ropa-Wawrzka-Florynka wraz z przepustem w miejscowości Florynka

2023-03-01 17:06:04

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.10.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-03-09 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej