Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)

2022-10-11 13:35:33

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.63.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-10-19 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Wykonanie oznakowania poziomego – montaż punktowych elementów odblaskowych – w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec

2022-09-28 14:36:11

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-10-06 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Czytaj więcej
Modernizacja mostów w ciągu dróg powiatowych nr 1519 K oraz 1576 K

2022-09-27 17:10:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.61.2022.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-10-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole Górowa w miejscowości Lipnica Wielka

2022-09-16 18:47:26

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.58.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-09-26 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marcinkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec

2022-09-19 19:58:03

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.59.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-09-26 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1527K Nawojowa - Bącza Kunina

2022-09-15 17:19:55

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.57.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-09-30 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1540K Łącko - Wola Kosnowa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem

2022-09-08 17:36:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.56.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-09-23 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna w km 4+250 - 4+577

2022-09-08 13:28:21

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.55.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-09-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica

2022-09-07 16:59:29

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.53.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-09-23 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1540K Łącko- Wola Kosnowa w km 0+010 - 0+275

2022-09-07 18:43:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.54.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-09-23 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej