Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa oraz nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

2021-03-04 14:55:30

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 711.345,62 zł brutto - informację zamieszczono dnia 19.03.2021 r. godz. 10.11.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.7.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-03-19 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Dostawa barier i poręczy drogowych

2021-03-03 09:04:45

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 215.000,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 12.03.2021 r. godz. 10.10

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.6.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Dostawa grysów

2021-02-26 14:15:19

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.4.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-10 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub e-mailem) na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136, pokój nr 13., e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

2021-02-26 13:51:09

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.3.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-10 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub e-mailem) na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136, pokój nr 13., e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Zakup samochodu brygadowego

2021-02-05 14:51:49

PZD-ZAM.261.2.2021.WZ

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.2.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2020-02-16 10:00
Sposób składania ofert
Czytaj więcej