Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

2021-02-26 13:51:09

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.3.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-10 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub e-mailem) na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136, pokój nr 13., e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Zakup samochodu brygadowego

2021-02-05 14:51:49

PZD-ZAM.261.2.2021.WZ

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.2.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2020-02-16 10:00
Sposób składania ofert
Czytaj więcej