Przetargi, zapytania ofertowe

Dostawa znaków drogowych

2022-01-14 11:54:59

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.4.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-01-24 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Dostawa barier i poręczy drogowych

2022-01-11 16:34:34

Szczegóły postępowania:

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.2.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-01-25 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - zadanie 20.

2021-12-17 14:43:27

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.81.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-12-27 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - VI postępowanie

2021-11-29 13:27:53

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.80.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-12-10 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

2021-11-29 13:00:08

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.79.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-12-14 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna

2021-11-10 17:53:36

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.78.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-12-01 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - zadanie 29

2021-11-10 12:57:44

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.76.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-11-18 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych

2021-11-03 14:44:04

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.73.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-11-08 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - IV postępowanie

2021-11-02 11:48:38

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.74.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-11-15 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Rozbudowa i budowa przejść dla pieszych w Marcinkowicach i Binczarowej

2021-10-26 15:39:44

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.72.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-11-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej