Przetargi, zapytania ofertowe

Dostawa grysów

2022-01-19 11:03:21

Szczegóły postepowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.7.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-02-09 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej.

2022-01-19 10:45:57

Szczegóły postepowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.5.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-02-07 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt z obszaru pasa drogowego

2022-01-14 15:52:01

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.3.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-01-21 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

2022-01-14 07:39:52

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.1.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-01-27 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Dostawa znaków drogowych

2022-01-14 11:54:59

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.4.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-01-24 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Dostawa barier i poręczy drogowych

2022-01-11 16:34:34

Szczegóły postępowania:

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.2.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-01-25 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - zadanie 20.

2021-12-17 14:43:27

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.81.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-12-27 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - VI postępowanie

2021-11-29 13:27:53

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.80.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-12-10 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

2021-11-29 13:00:08

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.79.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-12-14 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna

2021-11-10 17:53:36

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.78.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-12-01 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej