Przetargi, zapytania ofertowe

Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz

2021-04-27 16:20:58

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.23.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-05-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575 K

2021-04-20 19:11:46

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.22.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-05-11 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I)

2021-04-23 08:27:22

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.19.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-28 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

2021-04-22 17:20:45

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.21.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-30 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1504 K, 1566 K, 1564 K, 1560 K, 1555 K, 1548 K (etap II)

2021-04-27 09:58:56

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.18.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne (II postępowanie)

2021-03-22 11:12:35

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.17.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-09 14:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i rozbudowy przejść dla pieszych

2021-03-30 16:00:07

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 61.500,00 zł brutto, w tym część I - 30.750,00 zł, część II - 30.750,00 zł - informację zamieszczono dnia 08.04.2021 r. godz. 10.12.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.16.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne

2021-03-22 11:12:35

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.13.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-29 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa - Wilczyska

2021-03-26 11:23:14

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.14.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-02 11:30
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1512K Krynica: ul. Pułaskiego - Tylicz

2021-03-19 14:50:02

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 89.298,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 29.03.2021 r. godz. 10.15.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-29 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej