Postępowania, zapytania ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - IV postępowanie

2021-11-02 11:48:38

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.74.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-11-15 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Rozbudowa i budowa przejść dla pieszych w Marcinkowicach i Binczarowej

2021-10-26 15:39:44

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.72.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-11-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - III postępowanie

2021-10-13 10:12:47

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.69.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-10-25 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektów mostowych w km 1+959 i 2+071 drogi powiatowej nr 1568 K Łęka - Koniuszowa - Mogilno wraz z dojazdami

2021-10-12 20:04:30

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.59.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-10-21 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego w km 6+840 drogi powiatowej nr 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne wraz z dojazdami

2021-10-13 17:52:03

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.70.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-10-21 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 5+393 do 5+497 (w tym przejście dla pieszych w km 5+445) w miejscowości Kamionka Wielka

2021-09-20 15:37:05

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.68.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej

2021-09-24 15:49:04

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.67.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej Berest - Mochnaczka Wyżna nr 1510K

2021-09-23 16:08:14

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.65.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad Nr 1560K w miejscowościach Dąbrowa, Wielogłowy

2021-09-23 17:44:18

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.66.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-08 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (Ulica Bez Nazwy) Nr 1575K w miejscowości Grybów

2021-09-21 17:10:21

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.63.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-06 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej