Postępowania, zapytania ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - II postępowanie

2021-07-27 10:33:28

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.57.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-09-30 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała Nr 1518K w miejscowości Wierchomla Wielka w km 2+610 - 3+730

2021-09-22 17:02:57

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.64.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-07 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 5+393 do 5+497 (w tym przejście dla pieszych w km 5+445) w miejscowości Kamionka Wielka

2021-09-20 15:37:05

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.61.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-05 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa – Złotne

2021-09-21 16:52:50

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.62.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-06 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I) - II postępowanie

2021-05-20 15:13:06

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.26.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-05-28 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – część I

2021-09-17 17:20:57

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.60.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-04 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+344 do 1+548 (w tym przejście dla pieszych w km 1+446 ) w miejscowości Mała Wieś, Gmina Chełmiec

2021-09-06 15:19:38

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.56.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-20 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 7+148 do 7+292 (w tym przejście dla pieszych w km 7+225) w miejscowości Żeleźnikowa Wielka

2021-09-06 14:15:55

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.55.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-20 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów - Przysietnica - Barcice

2021-09-06 15:25:12

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.54.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-21 14:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica

2021-09-02 21:09:02

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.50.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-17 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej