Przetargi, zapytania ofertowe

Przebudowa rowów odwadniających drogę powiatową nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie

2021-08-06 19:15:48

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-08-20 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów mostowych

2021-07-12 10:14:24

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.44.2021.AK
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-22 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

2021-07-06 16:28:12

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.41.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1542K Łącko – Naszacowice

2021-07-15 18:26:37

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.45.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna ul. Szczawnicka

2021-07-05 17:01:13

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.39.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-20 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno

2021-06-30 13:19:57

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa

2021-07-01 17:42:12

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.37.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-16 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec

2021-07-01 16:32:31

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.38.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-09 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej

2021-06-25 14:45:15

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.32.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-07-05 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa

2021-07-01 15:53:02

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.36.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-07-16 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej