Przetargi, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa - Wilczyska

2021-03-26 11:23:14

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.14.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-02 11:30
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1512K Krynica: ul. Pułaskiego - Tylicz

2021-03-19 14:50:02

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 89.298,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 29.03.2021 r. godz. 10.15.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-29 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa

2021-03-15 16:38:43

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 45.891,84 zł brutto - informację zamieszczono dnia 23.03.2021 r. godz. 12.08.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.11.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-23 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice w km 4+910 wraz z dojazdami

2021-03-08 14:41:05

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 27.433,92 zł brutto - informację zamieszczono dnia 18.03.2021 r. godz. 11.15.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.5.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-18 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie

2021-03-08 12:02:13

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 696.910,92 zł brutto - informację zamieszczono dnia 25.03.2021 r. godz. 10.08.

Nr sprawy
PZD - ZAM.261.10.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-03-25 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Dostawa materiałów do poziomego oznakowania dróg

2021-03-08 07:00:00

...

Nr sprawy
PZD - ZAM.261.9.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-15 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa znaków drogowych

2021-03-05 12:56:23

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.8.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-15 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa oraz nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

2021-03-04 14:55:30

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 711.345,62 zł brutto - informację zamieszczono dnia 19.03.2021 r. godz. 10.11.

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.7.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-03-19 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Dostawa barier i poręczy drogowych

2021-03-03 09:04:45

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 215.000,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 12.03.2021 r. godz. 10.10

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.6.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Czytaj więcej
Dostawa grysów

2021-02-26 14:15:19

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.4.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2021-03-10 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub e-mailem) na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136, pokój nr 13., e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej